تبلیـــغات ایرانی فــان

میزان عیدی ۹۳ چه مقدار میباشد

بار
میزان عیدی ۹۳ چه مقدار میباشد

عیدی ۹۳ چه مقدار میباشد

در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال ۹۳ کل کشور، عیدی کارمندان برای سال آینده همچون سال ۹۲ ( ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان) پیش بینی شده است.

میزان عیدی ۹۳ چه [...]

 

 

ادامه مطلب میزان عیدی ۹۳ چه مقدار میباشد
برچسب ها :